Kısa Bir Genetik Bilgisi

DNA Nedir?

DNA, bizi biz yapan hücrelerimizin içindeki genetik materyaldir. Bu genetik materyalin bir bölümü anneden, bir bölümü de babadan katılmaktadır. Saç ve göz renginiz gibi fiziksel görünüşünüzü belirlediği gibi; yüksek kan basıncına sahip olma eğilimi ya da yağın verimli işlenmesi gibi vücudunuzun fonksiyonlarının nasıl olacağını da etkilemektedir. Bireysel genetik profilinizin bilinmesi vücudunuzu anlayabilmenize, eksikliklerinizi tanımlayabilmenize ve herhangi muhtemel negatif genetik eğiliminizi giderebilmenize yardım edebilmektedir.

Genotipiniz, sizin genetik karakterinizdir. DNA’nız, her bir Adenin (A), Timin (T), Guanin (G), Sitozin (C) bazlarından birini içeren 3 milyon baz zincirinden oluşmaktadır.

DNA Nasıl Çalışır?

DNA’nın baz çiftleri, belirli fonksiyonların gerçekleşmesi için vücuda bilgiler iletilmektedir. Örneğin; bazı baz çiftleri enzimlerin yiyecekleri sindirmelerini sağlamak için gerekli bilgiyi içermektedir. Bazı baz çiftleri ise, sadece belirli deri hücrelerine saçı oluşturmalarını iletirken, bazı cilt hücrelerine iletmeme gibi spesifik bilgiler verebilmektedirler.

DNA, yeni hücrelerin oluşumu için kopyalandığında kopyalanan bazlarda “hatalar” meydana gelebilmektedir. Bu varyasyonlar, “SNP’ler” yani “tek nükleotid polimorfizmleri” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; bir seride orjinal bazlar “AATC” iken, kopyasında “AATG” olabilmektedir.

Bir harf hatası gibi olan bu hata DNA’nın vücuda ilettiği bilgileri değiştirebilmektedir. Bu değişim, küçük ve fark edilemeyecek bir etkiye sahip olabileceği gibi, önemli bir proteinin üretimindeki hata ile vücuda hastalığa duyarlı hale gelmesi gibi vücudu etkileyebilecek büyük değişimlere de neden olabilir.

Sahip olduğunuz diğer genler ve çevreniz, sahip olduğunuz SNP’lere vücudunuzun nasıl tepki verdiğini belirlemektedir. Örneğin; kopyadaki “hata”yı telafi edecek başka genlere sahip olabilirsiniz. Ya da belirli gıdaları tüketerek (ya da tüketmeyerek) bu hataları telafi edebilirsiniz. Kişiler aynı SNP’e sahip olsalar dahi, farklı bir şekilde cevap oluşturabilmekte ve böylece farklı fenotiplere sahip olabilmektedirler.

Bizler de, kopyalanan genetik materyalinizde nerede değişimlerin oluştuğunu ya da hangi SNP’lere sahip olduğunuzu açıklayan genetik profilinizi sunmaktayız.

Unutmayın!

Genotipinizin içeriğindeki potansiyel varyasyonların bilinmesi, oluşabilecek sorunların önlenmesi için yaşam tarzınızda yapmanız gereken değişiklikler hakkında yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda “kendinize doğru” çıkacağınız keşifte hakkınızda öğreneceklerinizle hayatınızı doğru şekilde programlayabilirsiniz.

İdeal bir yaşam için potansiyel olarak fenotipinizin geliştirilmesi, genetik materyalinizin ifadesi ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeniz için size pratik öneriler sunmaktayız.

Dahası sizlere, “kendinize ait kullanım kılavuzu” hazırlıyoruz.