NPGenetics, toplum ve bireyler hakkında sosyo-kültürel, davranışsal, bilişsel ve nörobiyolojik yaklaşımlarla multidisipliner bir mecrada çalışmalar yürüten yeni bir araştırma girişimidir.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek toplumu ve bireyleri tanımlayıp, gerekli ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla psikometrik, genetik ve nörobilim çalışmaların tamamından elde edilebilecek verileri kullanmayı hedeflemekteyiz. Daha fazla tetkik edilmiş en doğru çözümleri üretmeyi amaçlayarak, kurumlarımıza ve bireylere çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

NPGenetics’in temel amacı; insan aklının sosyo-kültürel evrimi oluşturabilme yeteneklerinin nörobilimsel, genetik ve psikometrik temellerini araştırıp, üç ayrı perspektifin verilerinden hazırlanacak sentezlerle kamu politikalarının önünü aydınlatmak, özel sektörün işleyişini kolaylaştırmak ve bireylerin hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel rehberlik etmektir.