Tanımlar

“NPGenetics” ; Kordonboyu Mahallesi, Ankara Caddesi, İstmarina Plaza, A-Blok, No:147, Daire: 331, Kartal – İstanbul / Türkiye’de bulunan Kartal vergi dairesine mensup, 6320846725 vergi kimlik numaralı, NPGENETİK ARAŞTIRMALARI LİMİTED ŞİRKETİ anlamına gelir.

“Kullanıcı” ; NPGenetics’in markasıyla, ürünleriyle veya hizmetleriyle herhangi bir etkileşime giren kişileri ifade eder.

“NPGenetics Research” ; NPGenetics’in hakemli bir bilimsel dergide yayınlama amacıyla yaptığı bilimsel veya ticari araştırmalar anlamına gelir. NPGenetics Research, yalnızca kullanıcıların izniyle ve onadıkları “Biyobank ve Araştırma Onay Belgesi” ile bilgilendirilmiş kullanıcıların verileriyle gerçekleştirilen akademik ve ticari araştırmalardır.

“Ürün Geliştirme” ; “Biyobank ve Araştırma Onay Belgesini” onamış, NPGenetics tarafından belirlenen kullanıcı verileri üzerinden yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin bütünü anlamına gelir. Bu faaliyetler, hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya kullanıcılara/potansiyel müşterilere yeni ürünler ve hizmetler sunulması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

“Servis” veya “Servisler” ; Kullanıcıların kullanımına bakılmaksızın, zaman zaman kullanıcılar tarafından erişilen NPGenetics’in ürünlerinin, yazılımının, web sitesinin, hizmetlerinin ve etkinliklerinin tümünü ifade eder.

“Anlaşmalı Servis Sağlayıcılar” ; NPGenetics hizmetlerinin sunulmasına, analiz edilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olan üçüncü taraflardır. Anlaşmalı servis sağlayıcılarımız, gizlilik beyanı ve geçerli yasalara uygun olarak kişisel veri güvenliği ve gizliliğini düzenleyen sözleşmelerden doğan tüm yükümlülüklere tabidir. Servis sağlayıcılarımız; laboratuvar çözüm ortakları, sevkiyat sağlayıcılar, ödeme işlemcileri, müşteri hizmetleri destekçileri, bulut hizmetleri altyapı sağlayıcıları, bilgi teknolojileri ve güvenlik sağlayıcılar, akademik uzman veya kurumlar, biyolojik örnek depolama tesisleri ve pazarlama süreçlerinde rol üstlenen kişi ve/veya kurumlardan oluşmaktadır.

“Kişisel Bilgiler” ; Kullanıcıların açık rızasıyla alınmış, kullanıcıları tanımlamak, iletişime geçmek, hizmetler sunmak, hizmetleri iyileştirmek ve hizmetler hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılabilecek, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgilerdir. NPGenetics, aşağıdaki kişisel bilgi türlerini toplar ve saklar;

“Kayıt Bilgileri” ; Kullanıcıların hizmetlerimize kaydolurken ve/veya hizmetlerimizi satın alırken kendileri hakkında vermiş olduğu bilgilerdir. (Örneğin; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, kargo adresi, şifre, ödeme bilgileri, fatura bilgileri, DNA kit numarası, doğum yılı, biyolojik cinsiyet)

“Genetik Bilgi” ; Kullanıcının genetik analiz hizmet talebi sonrası kendisine ait NPGenetics’e iletilen tükürük verisinin veya ham genotip datasının, NPGenetics görevlileri ve/veya NPGenetics ile anlaşmalı servis sağlayıcılarla işlenip elde edilen genetik test sonuçları ile ilgili genotip bilgilerini içerir.

“Kişisel Raporlara Ait Bilgiler” ; Kullanıcılar tarafından sunulmuş anket, form, psikometrik ölçek, tükürük, sağlık raporu/verisi, yazılı ifade, kişisel özellikler, aile geçmişi ve benzeri veriler sonucunda NPGenetics tarafından işlenerek oluşturulup rapor haline getirilmiş tüm bilgilerdir. Bu bilgiler yalnızca kullanıcıların “Biyobank ve Araştırma Onay Belgesini” kabul etmesi veya açık rızasıyla onaylaması halinde NPGenetics Research kullanımına dahil edilir.

“Kullanıcı İçeriği” ; Kullanıcılar tarafından üretilen ve/veya iletilen genetik bilgi ve kişisel raporlara ait bilgiler dışında kalan tüm bilgiler, veriler, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj, sosyal medya hesapları ve diğer materyallerdir.

“Web Kullanıcısı Davranış Bilgisi” ; İnternet üzerinden toplanan çerezler, günlük dosyalar, web işaret teknolojisi ve benzeri aracılar ile dijital olarak toplanarak, NPGenetics web sitesinde kullanıcıların davranışlarını ölçme, değerlendirme, derleme, reklam ve pazarlama faaliyetleri, platform yazılımında iyileştirme yapma ve iş geliştirme amaçlı kullanılan bilgilerdir.
“NPGenetics Akademik Raporlar” ; Diğer kullanıcıların verileriyle birleştirilerek bir bütün olarak analiz edilen veya değerlendirilen genel tüm bilgilerdir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Açık Rıza : Bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartlarınca ve bilhassa bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesinin “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikası” bölümünde ifade edilen hususlara ilişkin; ilgili kullanıcı tarafından, kendisiyle ilgili veri işlenmesini, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle, elektronik veya fiziki ortamda onay beyanı şeklinde verilen rızadır.

Veri Sahibi / İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kullanıcılardır.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan NPGenetics şirketidir.

Veri İşleyen : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.

Anonim Hale Getirme / Anonimleştirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarının Kabulü

NPGenetics hizmetlerini kullanımınız (NPGenetics tarafından ayrı bir anlaşma kapsamında sağlanan hizmetler hariç), bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartlarında belirtilen koşullara tabidir. Bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları, aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla NPGenetics hizmetlerinin herhangi bir kullanımı için hareket eden kullanıcılar için geçerlidir;

 • DNA ekstraksiyonu ve analizi için tükürük örneğini vermek, göndermek.
 • Psikometrik analizler için psikometrik ölçek testlerini çözmek ve göndermek.
 • Genetik bilginizin işlenmesi, yorumlanması, raporlanması için ham genotip datanızın dijital versiyonunu yüklemek suretiyle NPGenetics ile etkileşim kurmak.
 • Biyolojik, psikolojik herhangi bir verinizi vermeden web sayfası üzerinden ücretsiz bir NPGenetics hesabı oluşturmak ve/veya kullanmak.

NPGenetics hizmetlerini kullanmak için önce bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartlarını kabul etmeniz gerekmektedir. Aksi halde NPGenetics hizmetlerinden yararlanamazsınız. www.npgenetics.com.tr web sitesi ve/veya NPGenetics tarafından yayınlanan uygulama programlama ara yüzü vesilesiyle sunulan hizmetlerin kullanımı için bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartlarını kabul ettiğinizi beyan eden kutucuğu işaretleyerek kabul etmiş olursunuz. NPGenetics mağazasından, ofisinden, merkezinden hizmetlere erişim içinse bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesini imzalayarak kabul edersiniz. Ek olarak NPGenetics hizmetlerini bir şekilde kullanmanız halinde de bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartlarını zımni olarak onaylamış sayılırsınız.

NPGenetics, bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesinde, önceden bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, yürürlükten kaldırma ve güncelleme haklarını saklı tutar. Bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesindeki güncellemeler, değişiklikler NPGenetics’in herkese açık www.npgenetics.com.tr web sayfasından yayınlanır. Tüm bu güncelleme ve değişiklikler yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Güncelleme ve değişiklikler yayınlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte kullanıcılar, revize edilmiş bu hizmet sözleşmesi ve kabul şartları belgesinin son halini kabul etmiş sayılır.

Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarının Önkoşulları

 • NPGenetics hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların, NPGenetics ile bağlayıcı bir sözleşme yapmak için, en az 18 yaşında olmalılardır. Aksi durumda ebeveyn veya velileri tarafından yazılı izine sahip olmalılardır.
 • NPGenetics hizmetlerinden yararlanmak isteyen her kullanıcı, NPGenetics’in www.npgenetics.net web sitesi ve/veya NPGenetics tarafından yayınlanan uygulama programlama ara yüzü (API) vesilesiyle kendi üyelik hesabını oluşturmalıdır. 18 yaş altı kullanıcılar için ise, ebeveyn veya velileri tarafından, üyelik hesabı oluşturmak için gerçekleştirilecek kayıt işlemleri esnasında “Ebeveyn veya Veli Onay Belgesi” doldurulup doğruluğunu kabul ettiğiniz anlamına gelen beyan kutucuğunu işaretleyerek üyelik hesabı oluşturulmadır.
 • NPGenetics hizmetlerinden yararlanmak adına verilecek kayıt bilgilerinin, doğru ve tam beyan edilip hizmetler, kullanılmaya devam edildiği sürece de kayıt bilgileri güncellenmelidir. Yanlış, eksik yahut güncel olmayan beyanlardan kullanıcılar sorumludur. NPGenetics hizmetlerine kaydolarak, sağladığınız kayıt bilgilerinin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız
 • NPGenetics hizmetlerinden yararlanmadan önce, bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartlarını, bilhassa bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesinin “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikası” bölümünü okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi açık rıza ile onaylamanız gerekir. Onaylamamanız halinde NPGenetics hizmetlerinden yararlanamaz, servislerini kullanamazsınız.

Hizmetlerin Tanımı, Amacı, İçeriği, Süreci ve Sorumlulukları

 • Hizmetler, NPGenetics’in herkese açık web sitesine erişim ve biyolojik, psikolojik numunelerinizin toplanması, analizi dahil olmak üzere nörobilim, psikometrik ve genetik testler sonucunda raporlama, danışmanlık, akademik araştırma, yayın ve etkinlik hizmetlerini içerir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, mevcut hizmetlerin artırılması, geliştirilmesi veya hizmetlere yeni özellikler dahil edilmesi bu hizmet sözleşmesi kullanım şartları belgesine tabi olacaktır.
 • Araştırmalar ilerledikçe, bilimsel bilgi ve teknolojiler geliştikçe, NPGenetics, kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak adına hizmetlerinde sürekli değişiklik ve yenilikler yapabilir. Bu hizmetlerin şekli ve niteliğinin zaman zaman size önceden bildirilmeksizin değişebileceğini bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesi çerçevesinde onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.
 • NPGenetics servisleri, profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis, tedavi yerine geçmez ve yalnızca bilgilendirme amacı taşımakla birlikte eğer kullanıcı izin verirse “NPGenetics Research” çerçevesinde araştırma gayesi de güdülebilir. Bu servisler tıbbi bir yorum mahiyetinde değerlendirilemez. Bundan ötürü bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları çerçevesi uyarınca, NPGenetics servislerince verilecek olan HİZMET, TARAFLAR ARASINDA DOKTOR – HASTA İLİŞKİSİ DOĞURMAYACAKTIR. Bu sözleşme ve kullanım şartları belgesine taraf olan her kullanıcı, kendisine tıbbi bakım veya klinik hizmetleri sağlanmadığını onaylamaktadır.
 • NPGenetics servisleri veya hizmetlerini yasadışı yahut yetkisiz bir amaç için kullanamazsınız. Servislerden yararlandığınız ülkedeki yasaları ihlal edemezsiniz.
 • NPGenetics, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple, herhangi birine, NPGenetics servisleri ve hizmetlerini vermeyi, sunmayı, reddetme, devam eden hizmetleri ise iptal, iade politikası çerçevesinde durdurma hakkını saklı tutar.
 • NPGenetics hizmetlerinden elde etmiş olduğunuz sonuçlarınız ve yorumlamalar hiçbir şekilde kesin bir tanı değildir. Bu nedenle yaşamınız ve sağlığınız ile ilgili nörobilim, psikometrik veya genetik test sonuçlarınızı edindikten sonra bir tıp uzmanına danışınız. NPGenetics, sonuç raporundaki herhangi bir bulgudan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Çoğu durumda rapor edilen sonuçlar, normal bir insanın fizyolojik ve biyolojik aralığını temsil eder. Ayrıca NPGenetics’in sonuç raporunda sunulan herhangi bir bulgu ve bilginin olumlu-olumsuz sonuçlarının kullanıcılar üzerinde oluşturabileceği neticelerden de NPGenetics sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, NPGenetics’den satın aldığı ürün çerçevesinde kendisine iletilen sonuç raporunda olumlu-olumsuz veriler olabileceğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Sonuç olarak, NPGenetics tarafından kullanıcıya iletilen sonuç raporuna dayalı verilen bilimsel danışmanlığın beklenmedik ve duygusal stres durumlarına neden olabileceği kullanıcı tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir.
 • NPGenetics, “NPGenetics Akademik Raporlar” çerçevesinde bilimsel verilere dayanarak kullanıcıların yararına olabileceği düşünülen öneriler, tavsiyeler, eylemler NPGenetics tarafından sunulması halinde, bu bilgilerin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu, eğer kullanıcı izin verirse “NPGenetics Research” çerçevesinde araştırma gayesinin de güdülebileceğini ifade etmekle birlikte, sağlık ve yaşamınızla ilgili süreçlerde kesinlikle bir tıp uzmanına danışılmasını önerir.
 • Nörobilim, psikoloji ve genetik bilimi alanlarında her geçen zaman içerisinde yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen yeni bulgular, mevcut ve önceki verilerle kıyaslandığında birtakım değişiklikler ortaya çıkabilir. Bu bilimsel gelişmeler NPGenetics tarafından kullanıcılara sunulmuş olan rapor verilerinden farklılık gösterebilme olasılığını, kullanıcılar önceden kabul etmiş sayılır. NPGenetics, mümkün şartlar çerçevesinde kullanıcıların raporlarını geliştirmeye, güncellemeye maliyetlerinin karşılanması koşuluyla çaba sarf edecek olsa da raporlarda belirtilmiş olan akademik yayınların dışındaki araştırma ve yayınların bulgularından sorumlu tutulamaz.
 • NPGenetics, sonuç raporunu, raporda belirtmiş olduğu bilimsel yayınlara dayanarak sadece bilgilendirme amaçlı sunacaktır. Kullanıcı, biyolojik, psikolojik numunelerini NPGenetics’e iletmek kaydıyla sonuç raporunun kendisine teslim edileceğini kabul ederek; NPGenetics’e ileteceği biyolojik ve psikolojik numunelerin kendisine ait olduğunu garanti etmektedir. Bu nedenle NPGenetics, yalnızca özel kişilere veya kişiler adına hareket etmeye yetkili kişilere hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda, kullanıcılara ait olan biyolojik ve psikolojik numunelerin NPGenetics’e iletilmesi ve akabinde NPGenetics tarafından verilerin sonuç raporu haline getirilmesi için işlenmesi kullanıcı tarafından bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesini onaylamasıyla kabul edilmiş olmaktadır. Ayrıca sözleşmenin kullanıcı tarafından bir çocuk adına imzalanması halinde, kullanıcı çocuğun velayetinin kendisinde olduğunu, gerektiğinde velayete ilişkin evrakları NPGenetics’e ibraz edeceğini taahhüt etmiş olacaktır. Yine bu durumda sözleşme devamı sırasında velayetin sona ermesi veya velayetin el değiştirmesi halinde NPGenetics’e zaman kaybetmeksizin gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kullanıcı tarafından taahhüt edilmektedir.
 • NPGenetics, servislerinin ve hizmetlerinin herhangi bir sağlık sigortası poliçesi tarafından karşılanmasını beklemediği gibi servis ve hizmetlerin satın alınması halinde ücretin, herhangi bir sigorta sağlayıcısı tarafından geri ödeneceğini de garanti etmemektedir.
 • NPGenetics, herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, hata, kullanım veya iletimdeki gecikme, iletişim hattı arızası, hırsızlık, imha, kullanıcı veya üye iletişimine yetkisiz erişim yahut değişiklik yapma; herhangi bir telefon şebekesinin, çevrimiçi sistemlerin, sunucuların, sağlayıcıların, bilgisayar donanımlarının, yazılımların, e-postaların, internetteki teknik sorunlardan veya trafik sıkışıklığından kaynaklanan arızalarından ya da diğer teknik arızalardan sorumlu değildir.
 • Tüm kişisel bilgilerinizin NPGenetics veritabanlarında saklanacağını ve NPGenetics’in, Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikasına uygun olarak işleneceği bu sözleşme ile kabul etmiş sayılırsınız.
 • NPGenetics’e herhangi bir örnek vererek, biyolojik ve psikometrik verilerinizin, “NPGenetics Akademik Raporlar” veya “Ürün Geliştirme” çerçevesinde işlenmesi sonucunda ortaya çıkabilecek araştırmalarda veya ticari ürünlerde hiçbir şekilde mülkiyet ve diğer haklara sahip olmadığınızı kabul edersiniz.
 • Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, NPGenetics, personelleri, acenteleri, temsilcileri, lisans verenleri ve bağlı kuruluşları, web sitesinin kullanıcılarının neden olduğu veya üyelerinden, kullanıcılarından kaynaklı olarak hizmetler ve ürünler ile ilgili herhangi bir yanlıştan veya yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
 • NPGenetics, DNA sonuçlarından ve/veya DNA raporlarının sonuçlarından, doğru veya yanlış olup olmadıklarına dair sorumlu tutulamaz.
 • NPGenetics’in satışa sunmuş olduğu ürünlerin ve hizmetlerin fiyatları, önceden bildirilmeksizin NPGenetics tarafından değiştirilebilir.
 • NPGenetics’e, Türkiye dışından tükürük numunesi veren bir kullanıcıysanız, bu eyleminiz için ikamet ettiğiniz ülkede herhangi bir ihracat yasağının veya kısıtlamasının olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Bu durumdan ötürü doğacak sorunlardan NPGenetics, hiçbir şekilde mesul değildir. Ayrıca kullanıcı, NPGenetics’e iletmiş olduğu tükürük örneğinin ve sonucunda elde edilen verilerin, ikamet ettiğiniz ülkenin dışına aktarılabileceğini ve/veya işlenebileceğini, buna dair ülkesinden herhangi bir hukuki kısıtlamanın olmadığını kabul ve taahhüt etmiş olur.
 • NPGenetics, kullanıcılarını, promosyonlar ve çeşitli süreçlerde teşkil eden durumlar ile ilgili yeni hizmet, projeler veya haberleri, e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@npgenetics.com.tr] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

Kullanıcı Hesabı Oluşturma, Yönetme, Silme, Şifre ve Güvenlik

 • NPGenetics’e ait olan www.npgenetics.com.tr adlı web sitesinde veya NPGenetics tarafından yayınlanan uygulama programlama ara yüzünde kullanıcı hesabı oluşturma yoluyla üyelik ücretsizdir.
 • NPGenetics hizmetlerinden, servislerinden yararlanmak isteyen her kullanıcı, NPGenetics’in www.npgenetics.com.tr web sitesi ve/veya NPGenetics tarafından yayınlanan uygulama programlama ara yüzü vesilesiyle kendi üyelik hesabını oluşturmalıdır. Üyelik hesabı oluşturulurken; ad, soyad, biyolojik cinsiyet, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta adresi, kargo adresi, ödeme bilgileri, fatura bilgileri, DNA kiti numarası bilgilerinin vermesi sonucunda kullanıcının bir şifre oluşturarak üyelik hesabı işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde NPGenetics tarafından bu bilgiler dışında müşteriden ek bilgi veya doğrulama talep edebilecektir. Ayrıca bu hizmet sözleşmesi kullanım şartları belgesinin başka bir kişiyi (velayet/vesayet) temsilen onaylanması halinde, temsil yetkisine ilişkin ek bilgilerin sunulması gerekmektedir. Bu hizmet sözleşmesi ve kullanım şartları belgesinin “Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmhası Politikası” bölümünde belirtildiği üzere; veri gizliliği ve veri güvenliği hususlarında güvenlik açığı sorunları ile karşılaşmamak yahut yasal sorumluluk doğurabilecek sonuçlarının ortaya çıkmasına engel olmak niyetiyle, sözleşmenin tarafı olan kullanıcı, NPGenetics ile paylaştığı tüm gerekli bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür. NPGenetics’e ait olan web sitesi veya uygulama üzerinden şifre aracılığıyla tüm kullanım veya faaliyetlerden, şifrenin gizliliğinin korunmasından kullanıcı sorumludur.
 • Kullanıcı, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. NPGenetics, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı hesabı oluştururken www.npgenetics.com.tr sitesine beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi istenilen her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. NPGenetics, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle kullanıcıların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili kullanıcıya aittir.
 • Kullanıcı hesabı oluşturma yoluyla edinilen üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Ayrıca kullanıcı, kendisi dışında herhangi bir kişinin hesabını kullanamaz. Kullanması halinde doğacak tüm sorumluluklar kullanıcının kendisine aittir.
 • Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, NPGenetics dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı kullanıcıların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
  7.7 NPGenetics, dilerse kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir
 • Kullanıcılar, hesap üyelikleri üzerinden veya çeşitli şekillerde kişisel bilgilerini, raporlarını arkadaşları, aile üyeleri, doktorlar veya diğer sağlık uzmanları yahut sosyal ağlar gibi üçüncü gibi taraf hizmetleriyle paylaşmaya karar verebilir. Bu durumda NPGenetics, paylaşımdan veya paylaşmadan kaynaklanabilecek sonuçlardan hiçbir sorumluluk üstlenmez. Aynı şekilde NPGenetics hesaplarında, çok profilli bir hesap (birden çok aile üyesinin kitlerini bir hesaba kaydettikleri durumlarda) üzerinden erişim sağlayan kullanıcılar, o hesaptaki her bir kişinin gizliliğini korumak konusundaki sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Hesap Silme: Kullanıcılar, NPGenetics hizmetlerinden yararlanmaktan vazgeçmek istemesi halinde, NPGenetics hesabını ve kişisel bilgilerini silme talebinde bulunabilir. Silme talebinin NPGenetics’e iletilmesi halinde, kullanıcının NPGenetics hesabına bağlı e-posta adresine, NPGenetics’in kişisel verileri imhası ile ilgili politikaları ayrıntılı bir şekilde gönderilir. Akabinde ise silme isteğinin onaylanması durumunda kullanıcının NPGenetics hesabına erişilemez. Silme isteği onaylandıktan sonra işlem iptal edilemez, geri alınamaz.